Prirodno-matematički fakultet

JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo
website: www.pmf.unsa.ba

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-33018-34/19 od 12.09.2019. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-5948/19 od 25.06.2019. godine i Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-1415/9-2019 od 07.10.2019. godine, raspisuje se
  
JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

    

  1. SPREMAČICA – POMOĆNI RADNIK – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme;