Evropski univerzitet

Originalni naziv: Европски Универзитет

Država: Sjeverna Makedonija
Grad: Skoplje

Link: https://www.eu.edu.mk/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan od strane Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA 06.07.2011. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme

Kontakt: contact@eurm.edu.mk

Telefon:  +389 2 320 2020

Sporazum obuhvata: sva studijska područja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Ranking: Webometrics