Univerzitetski master-kurs „Politike transparentnosti i prevencije korupcije u okviru javne uprave“

Univerzitetski master-kurs „Politike transparentnosti i prevencije korupcije u okviru javne uprave“
Datum događaja
03
Dec
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Univerzitetski master-kurs „Politike transparentnosti i prevencije korupcije u okviru javne uprave“ održat će se u prostorijama Univerziteta u Sarajevu. Ovaj master-kurs organiziran je u okviru master-programa „Politike stabilizacije i integracije u sistemu javne uprave BiH” – S.I.P.PA.S., koji se održava na Univerzitetu „Parthenope” u Napulju, a podržan je od Evropske komisije – Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj ovog programa je podržati proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kroz usklađivanje javne uprave s evropskim standardima i politikama. Preciznije, svrha ovog master-programa je da svojim polaznicima/polaznicama omogući intenzivnu pripremu i poduči ih vještinama efikasnosti, transparentnosti i ekonomičnosti, doprinoseći širenju kulture zakonitosti u sistemu javne uprave.

Svi zainteresirani za ove teme srdačno su pozvani da prisustvuju inauguralnom master-kursu na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, 3. decembra u 11:15.