Profesori Fakulteta islamskih nauka učestvovali na međunarodnoj virtuelnoj konferenciji o jednakosti, religijskoj harmoniji i miru

The 1st International Virtual Conference on Equality, Religious Harmony & Peace 2020

Profesori Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu učestvovali su na prvoj međunarodnoj virtuelnoj konferenciji o jednakosti, religijskoj harmoniji i miru. 

Od 18. do 19. novembra 2020. godine realizirana je 1. međunarodna virtuelna konferencija o jednakosti, religijskoj harmoniji i miru, 2020 (The 1st International Virtual Conference on Equality, Religious Harmony & Peace 2020).

Tema konferencije je bila Jedinstvo s različitošću: pomak ka civilizacijskom razvoju (Unity with Diversity: Moving toward Civilizational Development).

Domaćin konferencije je bio Internacionalni islamski univerzitet u Maleziji (IIUM). Konferencija je organizirana u saradnji s nekoliko partnerskih univerziteta i institucija u Maleziji, Sjedinjenim Američkim Državama i Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj znanstvenika iz brojnih zemalja. Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu predstavljali su profesori s Katedre za religijsku pedagogiju i religijsku psihologiju – prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, koja je govorila o temi Religious Education as a Source of Interreligious and Intercultural Values: The Case of Bosnia and Herzegovina, i prof. dr. hfz. Aid Smajić, koji je govorio o temi Place for Implicit Religiosity in Ethno-Religious Coexistence and Tolerance: A Case of Bosnia and Herzegovina.

Više o konferenciji možete pročitati na veb-stranici i u brošuri konferencije dostupnim na sljedeća dva linka:
veb-stranica konferencije: https://conference.iium.edu.my/pcon/
brošura: https://drive.google.com/file/d/1Cbo0P-qz6saf0Z8ywqcbYdVylWH0EZSu/view

Banner