Završen četvrti intenzivni kurs arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka

Završen četvrti intenzivni kurs arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka

U petak 27. septembra 2019. godine svečanim programom završen je četvrti intenzivni kurs arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Obilježen je svečanim programom uz prisustvo uprave Kulturnog centra „Kralj Fahd“ i predstavnika Fakulteta islamskih nauka.
Studenti su priredili kratak program u znak zahvalnosti Centru i Fakultetu na pruženoj prilici, nakon čega su predstavnici Fakulteta islamskih nauka i Kulturnog centra „Kralj Fahd“ uručili diplome studentima za uspješno završen kurs.
Studenti su, prema ocjenama predavača, pokazali visok nivo predanosti radu i učenju, uz disciplinu i poštivanje pravila nastave i kodeksa ponašanja u Centru. Nadamo se da će stečeno znanje biti od koristi našim studentima, ali i ohrabriti ih da se intenzivnije posvete izučavanju ovog jezika tokom studija.
 

Završen četvrti intenzivni kurs arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka
Završen četvrti intenzivni kurs arapskog jezika za studente prve godine Fakulteta islamskih nauka