Održan Treći rektorski forum jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana na Sveučilištu u Mostaru

Treći rektorski forum jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana

Treći rektorski forum jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana održan je u Mostaru, a domaćin je bilo Sveučilište u Mostaru. Tokom Foruma rektori i predstavnici preko 30 univerziteta potpisali su Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji.
Sporazum predviđa snažan angažman i saradnju u području naučnoistraživačkog rada, visokog obrazovanja, saradnju na kreiranju zajedničkih nastavnih ciklusa, projekata definiranih kroz različite programe finansiranja i na koncu zajedničkom djelovanju na što učinkovitijem korespondiranju visokog obrazovanja i tržišta rada.
Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić je istaknuo da su se dogovorili bolje organizirati unutar ovog prostora, unutar ovih univerziteta. „Svoju viziju razvoja visokog obrazovanja, znanstvenoistraživačkog rada i transfera znanja želimo ponuditi velikim konferencijama kao što su berlinska, londonska te pariska, želimo nastupiti zajednički kroz snažnu organizaciju unutar 30 sveučilišta koji sudjeluju u Rektorskom zboru jugoistočne Europe i zapadnog Balkana“, objasnio je rektor dr. Tomić.
U sesiji o stanju i perspektivama visokog obrazovanja zemalja jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija govorila je o inicijativama Rektorskog foruma u kontekstu evropskih politika te istaknula kako već postoje inicijative u Evropi za jugoistočnu Evropu i zapadni Balkan u smislu visokog obrazovanja i nauke. „Zato je važno da ova inicijativa Rektorskog foruma što bolje artikulira naše interese kako bismo bili uspješniji u predstavljanju i definiranju naših ciljeva i potreba“, kazala je rektorica dr. Prijić-Samaržija.
Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerziteta u Ljubljani, naglasio je kako svi univerziteti u regiji trebaju definirati vlastite interese. „Obaveza Univerziteta u Ljubljani je da pomogne ostalim univerzitetima da se integriraju u različite evropske projekte“, kazao je rektor dr. Papič.
Na ovom forumu je formiran stalni sekretarijat koji će koordinirati sve aktivnosti u organizaciji. Četvrti rektorski forum univerziteta jugoistočne Evrope i zapadnog Balkan bit će održan u Podgorici krajem aprila ove godine.
Rektor SUM-a prof. dr. Zoran Tomić je potpisao bilateralne sporazume s rektoricom Univerziteta u Beogradu prof. dr. Ivankom Popović, rektorom Univerziteta u Kragujevcu prof. dr. Nenadom Filipovićem i s rektorom Univerziteta „St. Kliment Ohridski” u Bitolju prof. dr. Sashom Korunovskim.

Univerzitet u Sarajevu su na ovom značajnom skupu predstavljali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor, i prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju.

Izvor: Sveučilište u Mostaru

Treći rektorski forum jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana
Treći rektorski forum jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana