Senat

Zapisnik sa 2. Izborne sjednice Senata 30.09.2020. godine

Datum zapisnika

Zapisnik sa 2. Izborne sjednice Senata 30.09.2020. godine