Sveučilište u Splitu

Originalni naziv: Sveučilište u Splitu
Država: Hrvatska
Grad: Split

Link: https://www.unist.hr/

Datum potpisivanja:

  • osnovni sporazum između UNSA i Sveučilišta u Splitu je potpisan 16.01.2002. godine na neodređeno vrijeme.
  • Farmaceutski fakultet UNSA i Medicinski fakultet UNIST su potpisali sporazum 16.07.2018. godine na period od pet (5) godina.

Trajanje sporazuma:

  • UNSA i UNIST (na neodređeno vrijeme),
  • FFSA-UNSA i MF-UNIST (pet godina)

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: acosic@unist.hr
Telefon: +385 21 440 343

Ranking: Webometrics