Univerzitet u Valladolidu, Španija

Rok

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

  • Institucija: Univerzitet u Valladolidu
  • Erasmus kod: E VALLADO01
  • Država: Španija

Period boravka: zimski ili ljetni semestar 2021/2022

Ko se može prijaviti:

  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene su one studijske oblasti koje su dostupne na odgovarajućem jeziku. Više na: https://uvamobplus.uva.es/publico/courses.

Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: ka107.erasmusplus@uva.es

Ukupan broj stipendija koje su namijenjene bh. univerzitetima UNSA, UNMO i IBU je 12 .

Način prijave: prijavljujete se direktno na Univerzitetu u Valladolidu tako ispunjavate njihovu online prijavu (ispod) i tražene dokumente (ispod) postavljate na vaš online profil do naznačenog roka (ispod). Dostavljanje poštom nije potrebno.

Potrebni dokumenti su navedeni ispod, a formulare za popunjavanje preuzimate na linku: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
Prepis ocjenaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
Dodatni dokumenti koji se traže: fotografija, pismo preporuke i pismo motivacije
Ispunjavate online prijavu na linku: https://uvamobplus.uva.es/publico/apply u kojem ćete postaviti (uploadirati) tražene dokumente. Kako ispuniti prijavu objašnjeno je na https://uvamobplus.uva.es/files/80444/33/Sellado_Convocatoria_EN.pdf
  • Konkurs objavljen: 16. marta 2021. godine
  • Rok za prijavu: 16. aprila 2021. godine