Ondokuz Mayis Univerzitet

Originalni naziv: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Država: Turska
Grad: Samsun

Link: https://www.omu.edu.tr/en

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 21.09.2012. godine
Trajanje sporazuma: 21.09.2022. godine
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: iletisim@omu.edu.tr
Telefon: +90 362 312 19 19

Ranking: Webometrics