Važeće odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o realizaciji nastavnog procesa u vrijeme pandemije korona virusa (COVID-19)

UNSA

S obzirom da se na društvenim mrežama pojavljuju izmijenjene/falsificirane odluke i zaključci Senata Univerziteta u Sarajevu o realizaciji nastavnog procesa u vrijeme pandemije korona virusa (COVID-19), u nastavku objavljujemo važeće dokumente: 

 

Odluka

Zaključci

Zakljucci 2