Predsjednik Agius održao prvo predavanje u okviru Međuuniverzitetskog programa videopredavanja

Predsjednik Agius održao prvo predavanje u okviru Međuuniverzitetskog programa videopredavanja

Međuuniverzitetski program videopredavanja Međunarodnog rezidualnog mehanizma krivičnih sudova počeo je sa radom 30. oktobra 2019. godine. Inauguralno predavanje o temi „Stvaranje MKSJ i njegova jurisdikcija” održao je u Haagu predsjednik Mehanizma sudac Carmel Agius.
Program pod nazivom „Međunarodno pravo i činjenice ustanovljene prije MKSJ“ okuplja studente postdiplomskih studija sa šest pravnih fakulteta u bivšoj Jugoslaviji, kako bi se započeo dijalog o novijoj historiji regiona, ulozi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i načelima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava. Preko 100 studenata je učestvovalo u događaju putem videokonferencije, uključujući studente prava Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju i Sveučilišta u Zagrebu.

Izvještaj sa prvog videopredavanja dostupan je na sljedećem linku:
https://www.irmct.org/en/news/19-10-31-president-agius-delivers-first-lecture-mechanism-inter-university-video-lecture.