Otvoren poziv za upis na Evropski regionalni master studij demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi za akademsku 2018/2019. godinu

ERMA

Evropski regionalni Master demokratije i ljudskih prava zajednički organiziraju Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji a finansiraju ga Evropska Unija i MVP Republike Italije. Godišnje oko 30 mladih ljudi iz cijele jugoistočne Evrope i Zapadne Evrope ali i šire, stiče diplomu magistra ovog studija. Učešće Bosne i Hercegovine u ovom programu jasno pokazuje opredijeljenost BiH za put evropskih integracija. Stoga je nastavak školovanja budućih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Europi od neprocjenjive važnosti.

Program potiče razvoj i zapošljavanje mladih generacija službenika za upravljanje državom, međunarodnim i nevladinim organizacijama, aktiviste u oblasti ljudskih prava, akademske radnike i istraživače za sveučilišta i istraživačke institute u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, kao i zemljama Evropske Unije, Kavkaza, Rusije, ostatka Evrope i svijeta.

METODE RADA

Master program Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi je jednogodišnji interdisciplinarni magistarski program koji se izvodi tokom dva semestra/ tri dijela:
I semestar:
1. dio: 30 ECTS (šest predmeta, tri izborna seminara)
II semestar:
2. dio: 10 ECTS (Stažiranje u trajanju od 6 sedmica)
3. dio: 20 ECTS (kratki seminari u Italiji, pisanje teze i odbrana završnog rada)

Kurikulum se sastoji od 6 predmeta (koji uključuju predavanja, seminare i konsultacije sa tutorima), 3 kratka izborna seminara, stažiranja u zemljama regiona, izrade završnog rada u Italiji te odbrane završnog rada. Studij nosi 60 ECTS bodova i može se studirati samo u statusu redovnog studenta/ studentice.

USLOVI ZA UPIS

ERMA je otvorena za kandidate i kandidatkinje koji imaju visoka akademska dostignuća i rezultate u disciplinama relevantnim za demokratizaciju i ljudska prava, a posebno: prava, društvenih i političkih nauka te humanističkih nauka na nekom od akreditiranih univerziteta. Diploma prethodnog školovanja mora biti sa studija koji su trajali najmanje 4, odnosno 3+2 godine (I i II ciklus u skladu sa Bolonjskim procesom): imati minimum 240 ECTS bodova. Nastava održava na engleskom jeziku, te je tečno poznavanje engleskog jezika preduslov za prijem na program. Studenti/ce moraju pružiti dokaz o nivou poznavanja jezika. Master program priznaje međunarodne certifikate o poznavanju jezika kako slijedi:

  1. TOEFL – min. 560 za pismeni test, 220 za test na kompjuteru, i ne manje od 83 za online testiranje (IBT).
  2. IELTS BRITANSKOG VIJEĆA: minimum 6.5 i ne manje od 6.0 u pojedinačnim podsekcijama.
  3. CAE , CPE Cambridge testovi
  4. Aplikanti/ce kojima je engleski jezik maternji i oni koji su imali nastavu tokom univerzitetskog školovanja na engleskom jeziku svoju kompetenciju potvrđuju kroz transkripte i certifikate koje su dotični univerziteti izdali.

25 mjesta u programu je rezervirano za studente i studentice iz zemalja jugoistočne Evrope: Albanije; Bosne i Hercegovine; Makedonije; Srbija, Crne Gore i Kosova.

5 mjesta rezervirano je za studente i studentice zemalja Evropske Unije, Kavkaza (Azerbejdžan i Gruzija) te Rusije i

6 mjesta za samofinansirajuće studente i studentice iz drugih zemalja.


Poziv za prijave na program ostaje otvoren do 10. 9. 2018. godine.

Program obezbjeđuje 30 punih stipendija za studente i studentice iz Jugoistočne Evrope, Evropske Unije, Rusije i Kavkaza.

Za više informacija posjetite: www.erma-programme.eu