Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Enise Kajtazović

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                     
FILOZOFSKI FAKULTET            
                                            
O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

Mr. Enisa Kajtazović

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Transpozicija strukturalnih i ontoloških metafora iz romana Derviš i smrt u njihov engleski prijevod
        
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Adisa Imamović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  
              
Članovi:     

  1. Dr. Amira Sadiković, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
  2. Dr. Merima Osmankadić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 27. 02. do 28. 03. 2021. godine.