Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 10.10.2019. g., Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu od 30.10.2019. g. i Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja stručnih saradnika i asistenata na javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH, raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor asistenta na 
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

  • ASISTENT za oblast: “Teorijska fizika” na Odsjeku za fiziku Prirodno matematičkog fakulteta Sarajevo - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom