Promocija udžbenika "Opće upravno pravo" autora prof. dr. Fuada Puriševića

Promocija udžbenika "Opće upravno pravo" autora prof. dr. Fuada Puriševića
Datum događaja
23
Maj

PROMOCIJA UDŽBENIKA

OPĆE UPRAVNO PRAVO

(uvodna pitanja i organizacija javne uprave, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu)

Objavljenog u dva toma:

Tom prvi: Pojmovno određenje uprave i nosioci upravne funkcije.

i

Tom drugi: Teritorijalna organizacija uprave i radni/službenički odnosi kadrava u upravi u Bosni i Hercegovini.

Autor: prof. dr Fuad Purišević

 

Promotori:

  1. Prof. dr Miloš Trifković, akademik, ANU BiH,

  2. Prof. dr Mirko Pejanović, akademik, ANU BiH,

  3. Prof. dr Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i akademik, ANU BiH,

  4. Prof. dr Marinko Đ. Učur, professor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i znanstveni savjetnik, Republika Hrvatska,

  5. Prof. dr Predrag Dimitrijević, redovni professor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Republika Srbija,

  6. Prof. dr Milena Simović, redovni professor Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i

  7. Prof. dr Sanjin Omanović, redovni professor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Uvodno obraćanje i otvaranje promocije, izvršit će: prof. dr Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Promociju će moderirati: doc. dr Sandra Kobajica sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Promocija će se održati u ponedjeljak, 23.5.2022. godine u 13:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u Amfiteatru III.

1