Obavještenje o zakazivanju prezentacije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Lejle Boškailo

Fakultet islamskih nauka

Broj:  VDS-704-6/22

Datum: 29. 06. 2022.

 

OBAVJEŠTENJE

 

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija projekta doktorske disertacije pod nazivom: „Maturidijevo kritičko sagledavanje mutezilizma i drugih frakcija u njegovom tefsiru Te'vilatu-l-Kur'ani (Te'vilatu ehli-s-Sunneti)“,kandidatkinje mr. Lejle Boškailo, za četvrtak, 07. juli 2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Dekanata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu,

 

pred Komisijom u sastavu:

 

1. Dr. Almir Fatić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka u Univerziteta u Sarajevu

  predsjednik

2. Dr. Nedžad Grabus, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, član,

3. Dr. Džema Latić, redovni profesor, mentor i član.

 

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

                                                                           

 

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof. dr Adnan Silajdžić