Obavještenje o odbrani doktorskih disertacija mr. Sumeje Ljevaković-Subašić i mr. Damira Babajića

Fakultet islamskih nauka

OBAVJEŠTENJE

Mr. Sumeja Ljevaković-Subašićbranit će doktorski rad na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:„Kur'ansko-tefsirska argumentacija u bosanskomuslimanskim raspravama o pitanju emancipacije žene između 1883. i 1970.“.

 

Javna odbrana zakazuje se za dan četvrtak 26. maja 2022. godine u 14:00 satina Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Doktorski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

 

Mr. Damir Babajićbranit će doktorski radna Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom:„Utjecaj islamskog vjersko-teološkog razumijevanja fenomena boli i patnje na kvalitetu života osoba s posebnim potrebama“.

 

Javna odbrana zakazuje se za dan petak 27. maja 2022. godine u 14:30 sati na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Doktorski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

 

 

                                                                                                   DEKANAT FAKULTETA