Na Fakultetu političkih nauka održava se konferencija o naslijeđu prošlosti i izazovima u izgradnji demokratskih institucija

Na Fakultetu političkih nauka održava se konferencija o naslijeđu prošlosti i izazovima u izgradnji demokratskih institucija

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu počela je međunarodna konferencija „Diversity and Democratic Governance: Legacies of the Past, Present Challenges and Future Directions“, koja traje do 15. juna. 

Organizatori konferencije su Međunarodno udruženje političkih nauka (IPSA), Univerzitet u Sarajevu i Fakultet političkih nauka Sarajevo. Konferencija okuplja 200 naučnika iz oblasti političkih nauka i srodnih disciplina iz svih dijelova svijeta (SAD, Brazil, Pakistan, Japan, Irska, Nigerija, Belgija, Rusija, Švicarska, UK, Filipini, Mađarska, Australija, Danska, Austrija, Njemačka itd.).

Na konferenciji će se govoriti o izazovima u izgradnji demokratskih institucija, te kako naslijeđe prošlosti utječe na sadašnjost i budućnost demokratskog upravljanja u etnički raznolikim društvima. Konferencija će pružiti priliku da se propita uloga lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktera u razvoju demokratije, prilagodbi etničkoj raznolikosti i oblikovanju političkih institucija.

Uvodničarka je profesorica Kanchan Chandra sa Univerziteta New York koja će govoriti o novim etničkim nacionalizmima i kako identitet utječe na demokratiju i upravljanje u 21. stoljeću.

Organizacijski odbor: Timofey Agarin, Queen's University of Belfast, Velika Britanija; Allison McCulloch, Univerzitet Brandon, Kanada; Damir Kapidžić, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Više informacija o konferenciji možete pronaći na linku: https://sites.google.com/view/ipsarc14/events/sarajevo-2019.

Plakat IPSA
 

Na Fakultetu političkih nauka održava se konferencija o naslijeđu prošlosti i izazovima u izgradnji demokratskih institucija
Na Fakultetu političkih nauka održava se konferencija o naslijeđu prošlosti i izazovima u izgradnji demokratskih institucija
Na Fakultetu političkih nauka održava se konferencija o naslijeđu prošlosti i izazovima u izgradnji demokratskih institucija