Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor nastavnika svih zvanja - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu odluka  Vijeća fakulteta broj: 01-2216/18 od 14.6.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-775/18  od 27.6.2018.godine, raspisuje se 
KONKURS
za izbor nastavnika svih zvanja