Švedska kraljevska akademija i Svenskt visarkiv objavili knjigu prof. dr. Jasmine Talam „Bosanci u Švedskoj – muzika i identitet“

Švedska kraljevska akademija i Svenskt visarkiv objavili knjigu prof. dr. Jasmine Talam „Bosanci u Švedskoj – muzika i identitet“

Dr. Jasmina Talam je profesorica etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U maju 2018. godine dobila je stipendiju za postdoktorsko istraživanje iz oblasti folklornih studija koju joj je uručio kralj Karl XVI Gustav na svečanoj ceremoniji održanoj u biblioteci Bernadotte u dvorcu u Stockholmu. Postdoktorsko istraživanje, koje je obavljala od augusta 2018. do februara 2019. godine u Svenskt visarkivu, uspješno je prezentirala 13. 02. 2019. godine na Kraljevskoj akademiji za švedsku folklornu kulturu u Uppsali. Rezultati uspješno obavljenog postdoktorskog istraživanja „Bosnian refugees in music-making and cultural organisational activities in Sweden“ predstavljeni su u knjizi Bosnians in Sweden – Music and Identity koju su objavili Švedska kraljevska akademija i Svenskt visarkiv. Ovo vrijedno djelo prof. dr. Jasmine Talam ujedno predstavlja i prvo djelo jednog bosanskog autora koje je objavila Švedska kraljevska akademija. 

Knjiga u PDF-formatu dostupna je na LINKU