Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Jasmine Đikić, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S

 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje JASMINE ĐIKIĆ, MA  podnaslovom:GRAĐANSKE VRLINE I GRAĐANSTVO U SAVREMENOJ BOSNI I HERCEGOVINI/CIVIC VIRTUES AND CITIZENSHIP IN CONTEMPORARY BOSNIA AND HERZEGOVINAodržatćese u srijedu, 19.01.2022. godineu 16:00 sati, online.

 

Služba za doktorske studije