Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Brune Marića

Šumarski fakultet

ŠUMARSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Brune Marića, magistra šumarstva, pod naslovom:

"Kvalitativni indikatori Pan-europskih kriterija održivog gospodarenja šumama: primjena u šumarstvu Federacije Bosne i Hercegovine"

Odbrana će se održati 21. aprila 2021. godine, sa početkom u 12:00 sati, u sali 203 na Šumarskom fakultetu, Zagrebačka 20, Sarajevo.
 
U skladu sa epidemiološkom situacijom na odbrani može prisustvovati Komisija, kandidat i zapisničar.    

Doktorska disertacija se može pogledati u Biblioteci Fakulteta.

Javni pristup odbrani omogućen je putem Microsoft Teams platforme uz prethodnu prijavu zainteresovanih na e-mail: s.kunovac@sfsa.unsa.ba do 19.04.2021. godine.