Obavještenje: Međunarodna Holbergova nagrada - Poziv za nominacije za 2021. godinu

Međunarodna Holbergova nagrada

Holbergova nagrada je ugledna međunarodna nagrada koju jednom godišnje dodjeljuje Odbor Memorijalnog fonda Ludviga Holberga za značajan istraživački doprinos u humanističkim i društvenim naukama, te umjetnosti.

Nagradu je osnovala Norveška vlada 2003. godine, a ukupna vrijednost nagrade iznosi oko 580,000 EUR.

Uslovi za nominaciju
Kandidate za Holbergovu nagradu mogu nominirati univerzitetski profesori ili istraživači. 
Nominacije trebaju sadržavati pismo namjere na jednoj stranici, kraću biografiju kandidata i imena osoba za preporuke, koje poznaju rad nominiranog naučnika.

Obrazac za nominaciju možete preuzeti sa stranice: holbergprize.no i bit će dostupan do krajnjeg roka za prijavu, odnosno do 15. juna 2020. godine.

Kontakt u slučaju upita i dodatnih informacija je: info@holbergprisen.no
Holbergova nagrada