Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje Belme Pehlivanović, mr. ph.

Farmaceutski fakultet