In memoriam: prof. dr. Sabira Salihović (Sarajevo, 28. 05. 1952– 30. 03. 2021)

In memoriam: prof. dr. Sabira Salihović

Sa neizmjernom tugom i žalošću obavještavamo javnost da je u 69. godini na ahiret preselila prof. dr. Sabira Salihović, profesorica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Prof. dr. Sabira Salihović ostavila je veliki i neizbrisiv trag u naučnoistraživačkoj djelatnosti Bosne i Hercegovine, posebno u domenu saobraćaja i komunikacija.

Veliki broj njenih naučnih radova, publikacija i knjiga govori o ogromnom naučno-nastavnom i stručnom doprinosu iz oblasti saobraćaja i komunikacija. Bila je mentor  desetinama diplomanata, magistranata i doktoranata, koji je pamte po neizmjernoj ljudskosti, podršci i znanju.

Prof. dr. Sabira Salihović rođena je u Sarajevu 28. 05. 1952. Osnovnu i srednju školu je završila u Sarajevu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala je 1978. Do 1996. god. radila je u institutima Energoinvesta: Institut za termotehniku i nuklearnu tehniku – ITEN (1970–1973), Institut za ispitivanje i kontrolu materijala IKM (1978–1982), Institut za zavarivanje – IZE i Institut za materijale i kvalitet – IMQ (1982–1996). Posebno značajan angažman ostvaren je u realizaciji projekata od općeg društvenog interesa, kao što su: projektovanje, izrada i osiguranje kvaliteta magistralnog gasovoda Sarajevo – Zvornik, cjevovoda međupogonske razvodne mreže na objektu NOVA KOKSARA – Željezara Zenica, KISIKOVODA – Željezara Zenica, cjevovoda Rafinerije nafte Bos. Brod, te osvajanje proizvodnje elemenata nuklearnih energetskih postrojenja za NEP– SSSR. U Institutu Paton u Kijevu, SSSR, 1988. god. boravila je na stručnom usavršavanju kao predstavnik mladih naučnika iz Bosne i Hercegovine.  U Institutu za zavarivanje 1989. godine izabrana je u naučno zvanje asistenta – istraživača.

Na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u naučno-nastavnim zvanjima djelovala je od 1996. godine kada je izabrana u zvanje višeg asistenta na predmetu Materijali i robe u transportu, te nakon doktoriranja 2002. godine izabrana je u zvanje docenta na predmetu Grafičke  komunikacije, a 2006. god. u zvanje docenta na predmetima Materijali i robe u transportu i Dijagnostika i održavanje šinskih vozila.

Na master-studiju matičnog fakulteta angažirana je od ak. 2010/2011. god. na predmetu Strategije standardizacije u transportnom i logističkom lancu. Od 2003. članica je Tehničkog komiteta BAS/TC17 – tehničko crtanje, simboli i jedinice, a od 2007. godine obnaša funkciju predsjednice istog. Od 2004. članica je BAS/TC 41 – oprema pod pritiskom i kontejneri, a od osnivanja, 2009. god., članica je BAS/TC 46 – željeznice. Kao aktivna članica navedenih TC učestvovala je u donošenju i preuzimanju 663 i recenziranju 11 BAS standarda.

„BiH je ostala bez velikog stručnjaka, iznimne osobe, velikog prijatelja, koja je svojim naučnim i stručnim rezultatima zadužila nove generacije saobraćajne struke da nastave da djeluju u cilju dobrobiti društva i domovine. Neka joj je laka zemlja i njenoj plemenitoj duši. Porodici izjavljujemo iskrenu i  duboku sućut. Ostaje znanje koje ste nesebično prenosili svojim dragim studentima, osmijeh i sposobnost da nas činite sretnim i nasmijanim u svakom trenutku druženja sa Vama“, navode kolege i studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.