Nekrolog u čast profesora Massima Campaninija, gostujućeg profesora Univerziteta u Sarajevu

Nekrolog u čast profesora Massima Campaninija, gostujućeg profesora Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu izražava pijetet naučniku i misliocu profesoru Massimu Campaniniju.

Profesor klasične i savremene arapsko-islamske filozofije i arapskog jezika na Univerzitetima  Urbino, Orientale di Napoli, Trento, Vita Salute San-Raffaele di Milano e IUSS di Pavia, Massimo Campanini, preminuo je u petak 09. 10. 2020. godine.

Uprkos pandemiji COVID-19 profesor Campanini je iskazao spremnost doći u Sarajevo i održati serijal javnih predavanja na Univerzitetu u Sarajevu, uz podršku Ambasade Republike Italije i Nj. E. ambasadora Nicole Minasija. 
Nažalost, njegova smrt nas je uskratila za njegova predavanja, međutim naglašavamo da iza ovog talijanskog naučnika ostaje impresivan opus. 

Trojezični nekrolog u čast profesora Massima Campaninija koji je priredio prof. dr. Nevad Kahteran (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu):

Addio Ustaz Massimo Campanini

Addio Ustaz Massimo Campanini (English)

Addio Ustaz Massimo Campanini (Italian)