Univerzitet u Sarajevu objavio Bibliografiju Pregleda (1979–1991) i Bibliografiju Pregleda (2003–2020)

1

U povodu 110 godina postojanja Pregleda: časopisa za društvena pitanja Univerzitet u Sarajevu i Redakcija Pregleda su u saradnji sa prof. dr. Senadom Dizdar, redovnom profesoricom Filozofskog fakulteta, i prof. dr. Lejlom Hajdarpašić, vanrednom profesoricom Filozofskog fakulteta, realizirali izdavanje Bibliografije Pregleda (1979–1991) i Bibliografije Pregleda (2003–2020). Recenzenti su prof. dr. Lejla Kodrić Zaimović, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta, i prof. dr. Senadin Lavić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka.

Posljednja Bibliografija Pregleda je objavljena 1978. godine, tako da je objavljivanje ovih dviju bibliografija od velikog značaja kako za Univerzitet u Sarajevu tako i za Redakciju časopisa. Časopis Pregled je poslije Glasnika Zemaljskog muzeja BiH drugi najstariji časopis u Bosni i Hercegovini, a ujedno je jedan od najstarijih časopisa za društvenu kritiku i teoriju na prostoru regiona i šire. 

1