Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine: Potpisani ugovori za realizaciju dva projekta

Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine: Potpisani ugovori za realizaciju dva projekta

Nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH donijelo Odluku o raspodjeli sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu, danas su u zgradi Parlamentarne skupštine BiH između Univerziteta u Sarajevu i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpisani ugovori za realizaciju dva projekta. Potpisivanju ugovora ispred Univerziteta u Sarajevu prisustvovao je rektor  prof. dr. Rifat Škrijelj i mr. sci. Nina Begović, rukovodilac Službe za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu. 

Univerzitet u Sarajevu će u narednom periodu realizovati dva projekta u vrijednosti od po 10.000,00 KM. Prvi dodijeljeni grant odnosi se na projekat koji će realizovati Rektorat Univerziteta u Sarajevu - „Doprinos Euraxess centara u BiH unapređenju politike otvorenog, transparentnog i na izvrsnosti zasnovanog zapošljavanja (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R) na bh. istraživačkim institucijama“ i ima za cilj unapređenje politika otvorenog, transparentnog i na izvrsnosti zasnovanog zapošljavanja na tri javna univerziteta u BiH koji posjeduju priznanje Evropske komisije „Izvrsnost u istraživanju“ (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu). Ciljevi će biti realizirani kroz djelovanje EURAXESS centara tri univerziteta, a aktivnosti su usklađene sa principima Evropske povelje za istraživače kao i Kodeksa zapošljavanja istraživača. 

Drugi grant se odnosi na projekat „Priprema i realizacija projekta BITNET-INNOSUP“ koji će realizovati tim u kojem učestvuju predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Rektorata Univerziteta u Sarajevu, i koji ima za cilj pružanje sveobuhvatnih savjetodavnih usluga u svrhu unapređenja inovacijskog menadžmenta i ukupnog tržišnog kapaciteta domaćih malih i srednjih kompanija. Pored aktivnosti predviđenim postojećim H2020 projektom realizacija granta će doprinijeti poboljšanju web stranice UNSA/CIR-a posvećene projektima i naučnoj produkciji osoblja UNSA.
 

Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine: Potpisani ugovori za realizaciju dva projekta
Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine: Potpisani ugovori za realizaciju dva projekta
Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine: Potpisani ugovori za realizaciju dva projekta