Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA

Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu nastavlja pružati podršku realizaciji projekta za izradu plana razvoja kapaciteta za upravljanje i rad javnog prevoza (Sarajevo TRAMODE). Ovaj put, 17. 05. 2022. godine u prostorijama Fakulteta je održan sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) u svrhu prikaza do sada urađenih aktivnosti na realizaciji projekta.

Na otvaranju sastanka prisutnima su se obratili Adnan Šteta, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, i ITO Makoto, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini. Pored navedenih sastanku je prisustvovao dekan Fakulteta prof. dr. Amel Kosovac, predstavnici Japanske internacionalne razvojne agencije (JICA) u Bosni i Hercegovini, predstavnici firme Almec iz Japana, uposlenici Fakulteta, predstavnici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, predstavnici iz Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, Centrotransa, Grasa i IPSE.

Na sastanku je izvršena prezentacija provedenih projektnih procesa razvrstanih u 4 ključne aktivnosti, zajedno sa diskusijom u svrhu kvalitetnijeg nastavka realizacije projekta. Prezentacije su pokazale, da su dosadašnje aktivnosti realizovane prema planu, ali cjelokupni efekti projekta još nisu jasno vidljivi, dok se ne završe preostale aktivnosti. Sljedeća bitna aktivnost je istraživanje saobraćaja (dnevnih kretanja stanovništva), pri čemu Fakultet u saradnji sa IPSOM vrši provođenje iste.

Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA
Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA
Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA
Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA
Sastanak Zajedničkog koordinacijskog komiteta (JCC) održan u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA