Poziv za dostavljanje nominacija za nagradu za mlade istraživače Dunavskog regiona – Danubius Young Scientist Award 2020

DYSA_2020

Austrijsko ministarstvo obrazovanja, nauke i istraživanja (BMBWF) i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu (IDM) dodjeljuju nagradu za mlade istraživače sa izvanrednim dostignućima u njihovim naučnim oblastima. 

Ove godine, nagrada će biti dodijeljena za 14 mladih istraživača iz svake od zemalja koje su dio Strategije EU za Dunavsku regiju: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rumunija i Ukrajina.

Nagradom se nastoji istaknuti naučni rad, talenat mladih istraživača i značaj naučne zajednice u regiji, te potaknuti mlade istraživače da se uključe u istraživanja o pitanjima vezanim za Dunavsku regiju. 

Svaki dobitnik nagrade za mlade istraživače Dunavskog regiona bit će nagrađen novčanim iznosom od 1200 eura.

Nominacije za kandidate sa organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu potrebno je dostaviti u Službu za NI/UIR na e-mail nir@unsa.ba, najkasnije do utorka, 26. maja 2020. godine. 

Sve detalje o nagradi, kriterijima za dodjelu nagrade i načinu prijave možete naći na  linku ispod, kao i u dokumentu u prilogu.

http://www.idm.at/projekte/preise/danubius-young-scientist-award