Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije kandidatkinje Zane Bujak, MA

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

obavještava

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Bujak Zana, MA

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: West Wood Club hotela Central

Naziv doktorske disertacije: „Evaluacija strukturalne i organizacijske efikasnosti menadžmenta ljudskih resursa sportskih strukovnih saveza Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine“

Sastav Komisije za pregled:

  1. Dr. Eldin Jelešković, vanredni profesor, mentor
  2. Dr. Munir Talović, redovni profesor
  3. Dr. Almir Mašala, vanredni profesor
  4. Dr. Dino Mujkić, vanredni profesor, član
  5. Dr. Nusret Smajlović, emeritus redovni profesor, član

Ocjena projekta doktorske disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pregledati u prostorijama studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.