BKSTONE - Visokoobrazovna-poduzetnička platforma za razvoj, modernizaciju i održivi rast u industriji prirodnog kamena u Zapadnom Balkanu

BKSTONE - Visokoobrazovna-poduzetnička platforma za razvoj, modernizaciju i održivi rast u industriji prirodnog kamena u Zapadnom Balkanu

Naziv projekta:

Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

 

Kratki naziv projekta: BKSTONE

 

Implementacija projekta:

Univerzitet u Sarajevu – Mašinski fakultet, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i menadžment

 

https://bkstoneproject.com

 

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu provodi još jedan Erasmus+ projekat. Riječ je o projektu pod nazivom BKSTONE - Visokoobrazovna-poduzetnička platforma za razvoj, modernizaciju i održivi rast u industriji prirodnog kamena u Zapadnom Balkanu (Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans). 

 

Cilj projekta je jačanje kapaciteta sektora proizvodnje prirodnog kamena Zapadnog Balkana, a kroz uspostavu i jačanje veza institucija visokog obrazovanja i industrije, kao i modernizacija i internacionalizacija kurikuluma visokoškolskih institucija. Da bi lokalna industrija postala konkurentan na evropskom tržištu, ona mora uspostaviti nove metode vađenja i obrade kamena, provoditi kontrolu kvaliteta prema EU standardima, te prihvatiti nove marketinške koncepte i uspostaviti opširniju upotrebu e-trgovine. 

 

Ovako opširan skup promjena nije moguće ostvariti bez saradnje svih aktera unutar lokalnih zajednica, što uključuje institucije srednjeg obrazovanja i visokoškolske ustanove i ustanove višeg i stručnog obrazovanja, a na kojima je da svoje kurikulume prilagode potrebama tržišta. Mašinski fakultet je kroz projekat nabavio vrijednu računarsku opremu, nove softverske pakete, te laboratorijsku i mjernu opremu. U sklopu projekta realizirani su višednevni treninzi i obuke nastavnog osoblja i studenta na univerzitetima i institutima iz partnerskih zemlja koji su evropski lideri u sektoru kamena.

 

 

Partneri u realizaciji projekta su bili:

 1. Tiranes (AL, koordiantor projekta)
 2. University of Elbasan "Aleksander Xhuvani" (AL)
 3. University of Gjirokastër "Eqrem Çabej” (AL)
 4. University of Sarajevo (BiH)
 5. University of Mostar (BiH9
 6. University Mediterranean Podgorica (MNG)
 7. University of Pristine (XK)
 8. Kolegji Nderkombtar per Biznes dhe Teknologji (XK)
 9. University of Coruña (ESP)
 10. IES Ribeira do Louro (ESP)
 11. Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol y La Piedra (ESP)
 12. Universita Degli Studi di Roma La Sapienza (ITA)
 13. C.P.I.P.E. - Escuola Edile di Padova (ITA)
 14. National Technical University of Athens (GRE)
 15. Transilvania University of Brasov (ROM)

 

Projekat je počeo 15. 11. 2019. godine, a završetak projekta je planiran 15. 11. 2022. godine.