Potpisan Memorandum o razumijevanju između Univerzitetske biblioteke UNSA i Naučno-istraživačkog instituta King Salman bin Abdulaziz

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Univerzitetske biblioteke UNSA i Naučno-istraživačkog instituta King Salman bin Abdulaziz

Memorandum o razumijevanju za međusobno korištenje infrastrukturnih objekata u razvoju, finansiranih sredstvima Saudijskog fonda za razvoj, između Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu i Naučno-istraživačkog instituta King Salman bin Abdulaziz pri Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST) potpisan je u srijedu 29. decembra 2021. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Memorandum o razumijevanju koji su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Ejup Ganić, predsjednik Univerziteta SSST, predviđa rad na promociji zajedničkih didaktičkih i istraživačkih aktivnosti, kao i istraživačkih saradnji od međusobnog interesa. Također, saradnja će uključivati zajedničke istraživačke projekte, razmjenu informacija, istraživačkih radova i drugih naučnih i didaktičkih materijala od međusobnog interesa, zajedničke inicijative: seminari, predavanja, simpoziji i druge aktivnosti za koje će se koristiti prostori Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu i Naučno-istraživačkog instituta King Salman bin Abdulaziz, te pristup istraživačkim izvorima i bazama od naročitog interesa za akademsko osoblje i istraživače Univerziteta SSST, kao i pristup IT i drugoj specijaliziranoj opremi Instituta za akademsko osoblje i istraživače Univerziteta u Sarajevu.