Održan okrugli sto „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima: iskustvo Barzinji projekta“

Održan okrugli sto „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima: iskustvo Barzinji projekta“

Okrugli sto o temi „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima: iskustvo Barzinji projekta“ održan je u petak 8. novembra 2019. godine na Univerzitetu u Sarajevu.

Pozdravnim obraćanjem okrugli sto je otvorila prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, istakavši da projekat Jamal Barzinji predstavlja saradnju između američkih univerziteta, Univerziteta u Sarajevu i IIUM-a iz Malezije pod nazivom „Razvoj visokog obrazovanja u multietničkim društvima”, koji ima za cilj intenziviranje zajedničkih aktivnosti na razvoju civilnog diskursa i interkulturalnih kompetencija studenata i zaposlenika kao i lokalne zajednice. 

U okviru okruglog stola dr. Ermin Sinanović, direktor Centra za islam u savremenom svijetu, govorio je o temi „Obrazovanje u SAD-u i multikulturalnost“, dok su Ahmed Čolić i Mujesira Zimić-Gljiva sa Fakulteta islamskih nauka i prof. dr. Haris Cerić sa Fakulteta političkih nauka predstavili iskustva saradnje u okviru Barzanji projekta „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima“.
 

Održan okrugli sto „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima: iskustvo Barzinji projekta“
Održan okrugli sto „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima: iskustvo Barzinji projekta“
Održan okrugli sto „Visoko obrazovanje u multietničkim društvima: iskustvo Barzinji projekta“