Obavještenje o rezultatima pismenog i usmenog ispita održanih 13. 01. 2022.

UNSA

Obavještavamo kandidate koji su pristupili pismenom i usmenom ispitu 13. 01. 2022. godine (Javni oglas od 27. 12. 2021. godine) da će o rezultatima ispita biti obaviješteni putem pošte.