Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Mirsada Kalajdžića, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S

 

Odbrana doktorske disertacije kandidata MIRSADA KALAJDŽIĆA, MA  podnaslovom:„POLITIČKO-KULTUROLOŠKE DETERMINANTE IDENTITETA BOSANSKOHERCEGOVAČKE I TURSKE ZAJEDNICE U SR NJEMAČKOJ“ održatćese u ponedjeljak, 24.01.2022. godineu 10:00 sati, na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.       

 

Služba za doktorske studije