Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Emine Šahinović, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S

 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje EMINE ŠAHINOVIĆ, MA  podnaslovom:„UTICAJ RELIGIJSKOG IDENTITETA NA KREIRANJE VANJSKE POLITIKE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN (OD 1979. DO 2017.)“ održatćese u petak, 28.01.2022. godineu 16:00 sati, na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

Služba za doktorske studije