Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Demijana Kosatice, MA

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S


Odbrana doktorske disertacije kandidata DEMIJANA KOSATICE, MA  pod naslovom: „SAVREMENI UZROCI EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI I NAČINI NJIHOVE PREVENCIJE“ održat će se u ponedjeljak, 20.07.2020. godine u 11:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

    

Služba za doktorske studije