Veterinarski fakultet UNSA | Posjeta dekana Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Cluj Napoca

Veterinarski fakultet UNSA | Posjeta dekana Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Cluj Napoca

Prof. dr. Nicodim Fit, dekan Fakulteta veterinarske medicine Cluj Napoca, Rumunija je u periodu od 4. do 8. juna, 2024. godine posjetio Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet kroz ERASMUS program međunarodne nastavničke mobilnosti. Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet sa partnerskim fakultetom Cluj Napoca, Rumunija od 2021. godine ima uspostavljen bilaterarni ERASMUS sporazum međunarodne mobilnosti, koji je kontinuirano rastao po tipu i broju ostvarenih uzajamnih mobilnosti. Temeljem pozitivnih iskustva ispred Fakulteta veterinarske medicine Cluj, prof. dr. Fit je predložio posjetu ka proširivanju uspostavljenje saradnje.

Studenti završne godine integriranog studija veterinarske medicine imali su priliku prisustvovati na predavanjima koje je prof. dr. Fit održao na teme „Emergentne bakterijske zoonoze u Rumuniji i Istočnoj Europi“ te „Strateški programi, nadzor i kontrola zoonotski bolesti u Rumuniji“.

Tokom posjete upriličen je sastanak sa dekanom prof. dr. Muhamedom Smajlovićem te prodekanesom za međunarodnu saradnju prof. dr. Sabinom Šerić, gdje je razgovarano o stanju i izazovima akademske veterinarske edukacije na oba fakulteta, usmjerenju razvoja veterinarskih fakulteta Sarajevo i Cluj, kao i područjima i aktivnostima nadogradnje postojeće saradnje.

Fakultet Veterinarske medicine Cluj osnovan 1962. godine je nabolje rangiran veterinarski fakultet iz Rumunije prema EduRank klasifikaciji te EAEVE akreditiran od 2007. godine. Fakultet, također, ima uspostavljene centre za program edukacije rezidenata prepoznate unutar Evropskog i Američkog koledža veterinarske patologije.

Dekan prof. dr. Fit je imao priliku upoznati kolege i dostignuća u nastavi, stručno-operativnom radu i istraživanju obilaskom našeg Anatomskog muzeja, Veterinarskog kliničkog centra, laboratorije za ispitivanje rezidua i kvaliteta hrane, laboratorije za analizu hrane za životinje, kao i Veterinarskog instituta na Stupu.

Veterinarski fakultet UNSA | Posjeta dekana Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Cluj Napoca
Veterinarski fakultet UNSA | Posjeta dekana Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Cluj Napoca
Veterinarski fakultet UNSA | Posjeta dekana Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta poljoprivrednih nauka i veterinarske medicine Cluj Napoca