Skupština KS je opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja

Skupština KS je opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja

Donošenje novog zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, finansiranje Univerziteta u Sarajevu, kao i zapošljavanje na njegovim organizacionim jedinicama, bile su  teme današnjeg sastanka rukovodstva Skupštine KS i predstavnika UNSA.

Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Skupštine Elvedin Okerić, dopredsjedavajuće Smiljana Viteškić i Danijela Kristić te dopredsjedavajući Vibor Handžić, kao i rektor Rifat Škrijelj, te prorektor za finansije UNSA Tarik Zaimović i generalni sekretar Kenan Filipović. U fokusu razgovora bila je i pravna integracija Univerziteta.

„Sva pitanja smo pretresli u konstruktivnoj diskusiji, te zauzeli zajedničke stavove. Moram reći da sam kao rektor ohrabren, jer u periodu ozbiljne reforme UNSA, uključujući i pravnu reformu, Univerzitet ima ozbiljnu podršku svog osnivača. Vjerujem da će ovaj dijalog uroditi plodom, na dobrobit  studenata i svih zaposlenih, kao i to da će UNSA u budućnosti biti mnogo bolje pozicionirana visokoškolska ustanova na svjetskoj i evropskoj listi univerziteta”, izjavio je  nakon ovog sastanka rektor Škrijelj.

Predsjedavajući Okerić istakao je da su visoko obrazovanje kao i Univerzitet u Sarajevu među prioritetima u radu ove Vlade i Skupštine KS, zbog čega je i pokrenuta procedura donošenja novog zakona za ovu oblast.

„Aktuelna većina u Skupštini je u potpunosti opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja kroz novi zakon o visokom obrazovanju, koji bi se u formi nacrta trebao naći na dnevnom redu naredne skupštinske sjednice. Kao što je najavila resorna ministrica Melika Husić-Mehmedović, javna rasprava o ovom kapitalnom zakonu će biti organizovana drugačije nego do sada, odnosno u okviru pet debata, kako bi se saslušale različite ciljne skupine, te njihova mišljenja i prijedlozi. Kapacitiranje ljudskih resursa na Univerzitetu također je važan segment i bit će predmet razmatranja Vlade. Skupština KS očekuje od Univerziteta i prijedlog o referentnom datumu za pravnu integraciju, o kojem bi se trebali odrediti do kraja godine”, poručio je predsjedavajući Okerić ovom prilikom.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo
 

Skupština KS je opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja
Skupština KS je opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja
Skupština KS je opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja
Skupština KS je opredijeljena za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja