Održana radionica "Prevencija sagorijevanja studenata" za studente Univerziteta u Sarajevu

Održana radionica "Prevencija sagorijevanja studenata" za studente Univerziteta u Sarajevu

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu i KJU Porodično savjetovalište KS održali su radionicu Prevencija sagorijevanja studenata u četvrtak, 24. 06. 2021. godine sa početkom u 14:00 sati. Budući da je trenutna epidemiološka situacija u Kantonu Sarajevo zadovoljavajuća, radionica je organizirana u adekvatnom prostoru za to, što je iskazano posebnim zadovoljstvom i studenata i realizatora radionice.

Cilj radionice je bio upoznati učesnike sa simptomima, izvorima i posljedicama stresa. Studentima je omogućeno stjecanje teorijskih znanja o stresu, a putem različitih praktičnih vježbi i vlastita samoprocjena inteziteta stresa, kao i utjecaj stresa na ponašanje i svakodnevno funkcioniranje.

Zaključeno je kako je za uspješno nošenje sa stresom važno verbalizirati svaki stres i traumu, te je veoma važna relaksacija i korištenje tehnika disanja kojim vlastiti organizam učimo i unaprjeđujemo za učinkovito doživljavanje emocija i prevladavanje stresnih stanja.

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu se zahvaljuje studentima/cama na iskazanom interesovanju i sudjelovanju u radionici. Na osnovu povratnih informacija, možemo zaključiti da je ovo početak zajedničkog rada i druženja u okviru radionica sa sličnom tematikom.

Održana radionica "Prevencija sagorijevanja studenata" za studente Univerziteta u Sarajevu
Održana radionica "Prevencija sagorijevanja studenata" za studente Univerziteta u Sarajevu