Održan simpozij "Digital Literacy for Teaching and Learning English through the Akelius Digital Language Learning Programme"

Održan simpozij "Digital Literacy for Teaching and Learning English through the Akelius Digital Language Learning Programme"

Kao nastavak saradnje u procesu podrške digitalizaciji u nastavi engleskog jezika održan je i jednodnevni simpozij Digital Literacy for Teaching and Learning English through the Akelius Digital Language Learning Programme. Ovaj jednodnevni događaj organiziran je 14.5.2022. godine (subota) za nastavnike engleskog jezika „Prve osnovne škole Ilidža“ i osnovne škole „9. maj Pazarić“ u završnoj fazi pilot projekta „Digitalni kurs za učenje stranih jezika – Akelius“ koji se realizira uz podršku organizacija UNICEF i World Vision kao dio šire inicijative u saradnji s fondacijom Akelius čija ciljna grupa su prvenstveno djeca u pokretu u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu.

Veoma uspješnim izlaganjima studentica i studenata nastavničkog smjera (drugi ciklus studija, Odsjek za anglistiku) prethodila su izlaganja na sljedeće teme: Digital literacy in language learning at the English Department: past experiences and future visions (prof. dr Amira Sadiković), Digital pedagogies and the transformation of English language education in primary classrooms (prof. dr Larisa Kasumagić-Kafedžić), i Communicating new information, assignments and feedback in remote learning (doc. dr Nejla Kalajdžisalihović).

Kako je ranije planirano, studentice i studenti drugog ciklusa studija Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (nastavnički smjer) su zajedno s nastavnicima engleskog jezika osnovnih škola „Prva osnovna škola Ilidža i „9. maj Pazarić“ i mentoricama, nakon detaljne pripreme i svih aktivnosti koje su prethodile realizaciji završne faze pilot projekta „Digitalni kurs za učenje stranih jezika – Akelius“, u navedenim osnovnim školama uspješno realizirali po tri časa engleskog jezika i kroz teorijski okvir nastave na drugom ciklusu studija predstavili primjenu aplikacije Akelius u učenju engleskog kao stranog jezika.

Održan simpozij "Digital Literacy for Teaching and Learning English through the Akelius Digital Language Learning Programme"
Održan simpozij "Digital Literacy for Teaching and Learning English through the Akelius Digital Language Learning Programme"