Časopis “Uprava” indeksiran je u međunarodnu EuroPub i Google Scholar bazu

Časopis “Uprava” indeksiran je u međunarodnu EuroPub i Google Scholar bazu

Časopis “Uprava” indeksiran je u međunarodnu EuroPub i Google Scholar bazu. EuroPub predstavlja projekat za popis i kategorizaciju akademskih istraživačkih repozitorija otvorenog pristupa. Upravo ova baza povećava dostupnost i korištenje sadržaja repozitorija, što će koristiti autorima istraživačkog materijala i istraživačima koji ga žele pronaći. Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja naučne literature.