Sastanak rektora Univerziteta u Sarajevu i direktora Instituta za jezik UNSA

Sastanak rektora Univerziteta u Sarajevu i direktora Instituta za jezik UNSA

Krajem prošle sedmice održan je sastanak prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, i dr. Jasmina Hodžića, novog direktora Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali sekretar Instituta za jezik Suada Avdić-Ćinara i mr. Miroslav Živanović, šef Kabineta rektora UNSA.

Sastanak je bio prilika za predstavljanje programa rada i strategije razvoja Instituta za jezik za naredne četiri godine, kao i razmjena informacija o procesu transformacije Univerziteta u Sarajevu, nakon uspješno realizirane integracije Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica. Učesnici ovog sastanka izrazili su obostrano zadovoljstvo aktivnostima koje su usmjerene na jačanje, stabilnost i razvoj Univerziteta u Sarajevu.