Predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH posjetili Opću knjižnicu Usora i Opću biblioteku Doboj-Jug

Predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH posjetili Opću knjižnicu Usora i Opću biblioteku Doboj-Jug

Dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, posjetio je Opću knjižnicu Usora i susreo se sa gospođom Daliborkom Matošević, direktoricom Knjižnice, gdje je dočekan iskrenom dobrodošlicom. Opća knjižnica Usora uz svoj svakodnevni redovni rad izvanredno ostvaruje i multidisciplinarne aktivnosti poput: posjete područnim odjelima osnovnih škola (mobilna knjižnica); posjete vrtićima uz čitanje priča prilagođenih vrtićkom uzrastu djece; projekcije filmova raznih žanrova (ponajprije za djecu i mlade); animiranja korisnika predškolskog uzrasta na čitanje i korištenje knjižnica; organiziranja takmičenja u literarnom stvaralaštvu; suorganiziranja radionica za žene – izrada decoupage i brojne druge. Ukupni angažman Opće knjižnice Usora, sa svega tri zaposlena, daje značajan doprinos lokalnoj zajednici u razvoju kulture i obrazovanja i zaslužuje sve pohvale. Dr. Ovčina je ovom prigodom u ime NUBBiH-a darovao paket knjiga direktorici Matošević.

Prilikom posjete Općoj biblioteci Doboj-Jug dr. Ismet Ovčina, direktor NUBBiH-a, susreo se sa gospodinom Elvedinom Skulom, direktorom Biblioteke. U prijatnom ambijentu Biblioteke dr. Ovčina i gospodin Skula razgovarali su o aktuelnim temama koje se tiču manje-više svih biblioteka ovoga profila. Budući da je riječ o mladoj biblioteci, aktivnosti koje ona realizira zaslužuju uvažavanje i respekt. Biblioteka svu svoju dobru energiju usmjerava ka najmlađoj čitateljskoj publici i svakodnevno povećava broj najmlađih korisnika. Uz pohvalu za dosadašnji rad i postignuća ove biblioteke, dr. Ovčina je izrazio želje za razvoj i napredak i u ime NUBBiH-a uručio gosp. Skuli paket knjiga na dar Općoj biblioteci Doboj-Jug.

Predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH posjetili Opću biblioteku Doboj-Jug
Predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH posjetili Opću knjižnicu Usora
Predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH posjetili Opću knjižnicu Usora