Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor u istraživačko zvanje - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu člana 29. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), prijedloga Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-16-282-3/20 od 14.04.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-56/20 od 29.04.2020. godine, raspisuje se

KONKURS
za izbor u istraživačko zvanje

Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji - Stručni savjetnik, puno radno vrijeme – 1 izvršilac.