Šumarski fakultet

Javni oglas o dodjeli poslovnog prostora u zakup - Šumarski fakultet

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-10-5/20 od dana 20.02.2020. godine, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje  s lj e d e ć i:

JAVNI OGLAS
o dodjeli poslovnog prostora u zakup