Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Trodnevna radionica na kojoj je planirano predstavljanje potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu počela je danas u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

 

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da je organizovana radionica ključna prekretnica u projektovanju i planiranju Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te da će tokom radionice biti predstavljene tri opcije masterplana Kampusa. Također, rektor Škrijelj je naglasio da je cilj ove trodnevne radionice prikupljanje ulaznih informacija od svih zainteresiranih strana kako bi se odredila preferirana opcija masterplana koja će ići u dalju razradu.

 

Premijer Kantona Sarajevo gospodin Edin Forto je prilikom pozdravnog obraćanja podsjetio na Ugovor o saradnji između Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu i Evropske investicijske banke (EIB) koji je potpisan prošle godine, u svrhu podrške izradi generalnog plana obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu. To je osnova za važan projekt urbane obnove u Sarajevu i prva investicija EIB-a u obrazovni sektor u Bosni i Hercegovini. Ishod procesa koji vodi do razvoja Kampusa Univerziteta je ključan, ali kako je naveo premijer Forto, i sam proces je veoma važan. Istakao je da je ponosan što je pokrenut proces razvoja Kampusa, a samim tim i razvoj Univerziteta, razvoj naučnoistraživačke zajednice, te Sarajeva kao poželjnog mjesta za život.

 

Prezentacije je održao tim izabranog konsultanta Ove Arup & Partners International Limited (Velika Britanija), uz prisustvo svih članova imenovanih u radnu grupu pod nazivom "Stakeholder forum", te predstavnika Univerziteta u Sarajevu, njegovih organizacionih jedinica i Savjeta plana.

 

Predmetna radionica je jedna u nizu radionica koje su metodologijom rada predviđene u okviru projekta „Sarajevo Campus Regeneration Project“, a koji provodi Univerzitet u Sarajevu uz podršku Evropske investicijske banke (EIB).

Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu
Počela trodnevna radionica s ciljem predstavljanja potencijalnih varijantnih rješenja osnovne koncepcije razvoja Kampusa Univerziteta u Sarajevu