Muzikologinja Sanja Kiš Žuvela sa Muzičke akademije u Zagrebu na MAS UNSA (16-20.05.2022)

Muzikologinja Sanja Kiš Žuvela sa Muzičke akademije u Zagrebu na MAS UNSA (16-20.05.2022)

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom najavljuje gostovanje dr. Sanje Kiš Žuvela, docentice na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, koja će u periodu od 16. do 20. maja 2022. održati seriju predavanja za studente MAS UNSA. Njena posjeta realizira se u okviru interinstitucionalne međunarodne saradnje Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Doc. dr. Žuvela će na akademiji održati sljedeća predavanja otvorena za studente i osoblje:

* Teorija ljestvične disonance i percepcija bitonalitetne glazbe prve polovice 20. stoljeća 

            / srijeda, 18.05.2022, 15.10-17.40, soba 9;

* Koncept svjetonazorne glazbe (Weltanschauungsmusik) 

            / četvrtak, 19.05.2022, 10.30-12.00, soba 2;

* O glazbenoj terminologiji  

            / petak, 20.05.2022, 12.20-13.50, soba 9.

Sanja Kiš Žuvela docentica je na Odsjeku za muzikologiju te prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Njezini znanstveni interesi obuhvaćaju probleme glazbene terminologije, odnos glazbe s jezikom i oblikovnim umjetnostima, analizu glazbe 20. stoljeća, percepciju i kogniciju glazbe te odabrana kognitivnolingvistička pitanja. Objavila je nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova među kojima i knjigu Zlatni rez i Fibonaccijev niz u glazbi 20. stoljeća (2011.).

1